หมึก หรือที่นิยมเรียกกันในภาษาไทยว่า ปลาหมึก แต่แท้จริงแล้วหมึกไม่ใช่ปลา  แต่เป็นสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลัง ที่มีขนาดใหญ่ เคลื่อนที่ได้รวดเร็ว และว่องไว มีหนวดรอบปาก 4-5 คู่ บนหนวดมีปุ่มดูดเรียงเป็นแถว มีหน้าที่จับเหยื่อป้อนเข้าปา
ไฟลัม Mollusca
ชั้น Cephalopoda
ชั้นย่อย Coleoidea
(Bather, 1888)
ข้อมูลทั่วไป[แสดง]
อันดับ[แสดง]

   * †Belemnoidea
         o †Aulacocerida
         o †Belemnitida
         o †Hematitida
         o †Phragmoteuthida
   * Neocoleoidea (เซฟาโลพอดที่ยังมีชีวิตอยู่มากที่สุด)
         o  ?†Boletzkyida
         o Sepiida
         o Sepiolida
         o Spirulida
         o Teuthida
         o Octopoda
         o Vampyromorphida

หมึก หรือที่นิยมเรียกกันในภาษาไทยว่า ปลาหมึก แต่แท้จริงแล้วหมึกไม่ใช่ปลา  แต่เป็นสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลัง ที่มีขนาดใหญ่ เคลื่อนที่ได้รวดเร็ว และว่องไว มีหนวดรอบปาก 4-5 คู่ บนหนวดมีปุ่มดูดเรียงเป็นแถว มีหน้าที่จับเหยื่อป้อนเข้าปาก
square
image004.jpg
1196866828.jpg
12381.jpg
raiwan_cute_0.out.jpg
Home